top of page
289509756_10159143045982736_3878992281573004182_n.jpg

changes are coming

2022 / selection

" Gáspár Annamáriát a posztfeminista diskurzushoz kapcsolódva művészetében a nők társadalmi helyzete mellett a női lét sajátosságaiban rejlő lehetőségek pozitív feltárása is foglalkoztatja. A jellegzetesen femininnek tartott minőségek mellett anyaghasználata is kifejező. Gyakran hímez és applikál más textíliákat festett vásznaira. A mostani kiállításon először szerepel a táblaképfestészettől teljesen elszakadó textilművészeti alkotásaival, amelyeken a hagyományos hímzés szintén meghatározó.
A Changes Are Coming cím ugyanakkor nem csak a nők megítélésének javuló tendenciáira utal. A feminizmus olyan kulturálisan nőinek tartott tulajdonságok átértékelését is előremozdította, mint az empátia, az intuitív gondolkodás, a passzív szemlélődés, a többoldalúságban rejlő kreatív erő vagy érzelmeink egyre szabadabb megélése. Ehhez kapcsolódnak Gáspár Annamária új művein a modernkori spiritualitásra tett reflexiók. Az önmagunkkal való összhangba kerülés napjaink meghatározó témája, amelyhez Gáspár Annamária Japánban töltött évei és a zen buddhizmussal való megismerkedése alatt került közel. Képeinek tér és idő nélküli, lebegő hátterei, valamint az arany szín dominanciája nem csak a gondolat szintjén, de művészettörténeti vonatkozásban is kapcsolódik a japán kultúrához. A képein elrejtve visszatérő motívumok, mint a szem, a Nap, vagy a függöny, mint a felszín mögötti valóságot eltakaró lepel is a személyes lelki életünk újraértékeléséhez kapcsolódó vallási és filozófiai irányzatokra tett utalások. Az arany szín ragyogásának pozitivitásával összhangban a rózsaszín alkalmazásának feminin jellege mellett az egyik leginkább béke érzetét keltő szín, amely így szintén a szellemi összhang felé törekvés kifejezője. "

Cserhalmi Luca,

2022, CHANGES ARE COMING, Godot Labor / GICA
 

bottom of page